Disclaimer

Verantwoordelijkheid voor inhoud

Plastipallet besteedt heel veel aandacht en zorg aan de creatie van haar website en streeft ernaar dat alle informatie op www.plastipallet.eu zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan Plastipallet niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie en documenten volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt zijn. Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Plastipallet al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met onze marketingdienst (). Plastipallet kan ten allen tijde informatie wijzigen, aanvullen of verwijderen zonder dat de gebruiker hiervan vooraf op de hoogte gesteld wordt. Plastipallet spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Plastipallet kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen. Plastipallet kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma's of andere gegevens op uw computersysteem.


Verantwoordelijkheid voor hyperlinks naar websites van derden

De Plastipallet website kan hyperlinks bevatten naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor uw gebruiksgemak aangeboden. Plastipallet is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, het bestaan ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. Het aanbieden van hyperlinks naar andere websites betekent niet dat Plastipallet de inhoud of vorm die deze sites bevatten goedkeurt of dat Plastipallet noodzakelijkerwijze met de uitbaters van deze sites samenwerkt. Plastipallet kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze website.

Het linken door derden naar www.plastipallet.eu is niet aan voorwaarden verbonden. Er wordt hierbij wel gevraagd duidelijk te verwijzen naar de naam Plastipallet. Plastipallet behoudt wel ten allentijde het recht een schrapping te vragen van de link indien deze niet relevant is voor of conform is met de inhoud van www.plastipallet.eu.

Gebruik van materiaal

Plastipallet heeft deze website geopend ter informatie van haar gebruikers en klanten. Plastipallet behoudt alle rechten met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch en audiovisueel materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Plastipallet, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook voor, volledige of gedeeltelijke, commerciële doeleinden te distribueren of openbaar te maken.

Bescherming van persoonsgegevens

Plastipallet hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Veel informatie is via de website beschikbaar zonder dat u persoonsgegevens moet verstrekken. In bepaalde gevallen, zoals voor het inloggen op de webshop, wordt u toch persoonlijke informatie gevraagd. Uw gegevens worden dan behandeld in overeenstemming met de Belgische en Nederlandse Wetten en Besluiten tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Plastipallet garandeert u daarbij dat uw persoonsgegevens alleen ingezameld en verwerkt worden om de door u gevraagde informatie te verstrekken, om de door u gewenste dienst online te verlenen en om u de nodige productinformatie te verstrekken. Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden.
Plastipallet treft tenslotte de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden van uw persoonsgegevens misbruik maken.

Copyright

© Copyright Plastipallet - 2011. Alle rechten voorbehouden.